Về việc thu hồi 608,6m2 đất tại xã Tân An Hội, huyện Mang Thít
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 45/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2019
Người ký Trần Hoàng Tựu
Trích yếu Về việc thu hồi 608,6m2 đất tại xã Tân An Hội, huyện Mang Thít
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 45 qd_signed.docx

Văn Bản Khác
  • Về việc cho phép Công ty TNHH thương mại sản xuất đông nam dược Hồng Vượng được chuyển mục đích sử dụng sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ
  • Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án đường dây 500kV Sông Hậu-Đức Hòa qua địa bàn huyện Trà Ôn