Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/01/2019
Ngày có hiệu lực 20/01/2019
Người ký Nguyễn Văn Quang
Trích yếu Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 02.2019_signed.docx