Triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 4774/UBND-KHTH
Ngày ban hành 24/12/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: 4774-UBT TRIEN KHAI NQ145 HDND.pdf