Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chếquản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dântỉnh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 24/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Người ký Nguyễn Văn Quang
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chếquản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dântỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 24.2018_signed.doc