Báo cáo thống kê lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nhưng gặp khó khăn về chi phí ban đầu
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 47/BC-PLĐTBXH
Ngày ban hành 17/09/2018
Người ký Lê Thị Tuyết Trinh
Trích yếu Báo cáo thống kê lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nhưng gặp khó khăn về chi phí ban đầu
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: IMG_47.pdf