Kết quả hỗ trợ việc làm cho các đối tượng đặc thù
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 27/BC-PLĐTBXH
Ngày ban hành 03/07/2018
Người ký Lê Thị Tuyết Trinh
Trích yếu Kết quả hỗ trợ việc làm cho các đối tượng đặc thù
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: