Ban hành Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốnsự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốnngân sách Nhà nước
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 20/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2018
Ngày có hiệu lực 03/12/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Ban hành Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốnsự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốnngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1- 20.2018_signed.pdf