Về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Bình Minh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 14/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2015
Người ký Nguyễn Thành Phan
Trích yếu Về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Bình Minh
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Quyết định