Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế thị xã Bình Minh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 08/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2015
Người ký Nguyễn Thành Phan
Trích yếu Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế thị xã Bình Minh
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Quyết định