Ban hành quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 138/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/06/2015
Ngày có hiệu lực 26/06/2015
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Ban hành quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: NQ138.pdf