Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 19 /2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2018
Ngày có hiệu lực 09/11/2018
Người ký Trần Hoàng Tựu
Trích yếu Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 19.2018_signed.doc