Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 của Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 18/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/10/2018
Ngày có hiệu lực 09/11/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 của Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 09QDQPPL_signed.doc