Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 02/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2015
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 28/BC-UBND
Ngày ban hành 10/03/2015
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 02/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2015
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: bc 28 signed.pdf