Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 01/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2015
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 10/BC-UBND
Ngày ban hành 29/01/2015
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 01/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2015
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: bc 10.signed.pdf