Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 165/BC-UBND
Ngày ban hành 05/12/2014
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: bc 165.signed.pdf