Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý III năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2014
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 131/BC-UBND
Ngày ban hành 08/10/2014
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý III năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2014
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: bc 131.signed.pdf