Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 05/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2014
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 73/BC-UBND
Ngày ban hành 10/06/2014
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 05/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2014
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: bc 73.doc