Thu hồi đất để thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm. Hạng mục: Cống hở Giồng Ké bà Trần Thị Chiến và ông Trương Văn Quận (hiện nay ông Trương Văn Quận đã chết), tách thửa số 147(705), thuộc tờ bản đồ số 9(1). Đất tọa lạc tại ấp 8, xã Trung Ngãi
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 5834/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/10/2018
Người ký Hồ Công Nguyên
Trích yếu Thu hồi đất để thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm. Hạng mục: Cống hở Giồng Ké bà Trần Thị Chiến và ông Trương Văn Quận (hiện nay ông Trương Văn Quận đã chết), tách thửa số 147(705), thuộc tờ bản đồ số 9(1). Đất tọa lạc tại ấp 8, xã Trung Ngãi
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Quyết định