Thông qua phê duyệt dự án đầu tư nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 135/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/10/2018
Ngày có hiệu lực 13/10/2018
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Thông qua phê duyệt dự án đầu tư nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: MX-M464N_20181016 135.pdf