Thông qua quy hoạch phát triển tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long đến 2020 và tầm nhìn 2030
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 134/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/10/2018
Ngày có hiệu lực 13/10/2018
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Thông qua quy hoạch phát triển tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long đến 2020 và tầm nhìn 2030
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: MX-M464N_20181016_134.pdf