Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Lâm Văn Muôn và Hà Thị Liễu, thửa số 22-2, thuộc tờ bản đồ số 28
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 5613/QĐ-UBND13
Ngày ban hành 28/09/2018
Người ký Hồ Công Nguyên
Trích yếu Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Lâm Văn Muôn và Hà Thị Liễu, thửa số 22-2, thuộc tờ bản đồ số 28
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: (5613).doc