Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02/NQ
Ngày ban hành 24/07/2018
Người ký Phan Văn Đàng
Trích yếu Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018
Cơ quan ban hành HĐND huyện Tam Bình
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: NQ 02 thu chi NSNN 2018.pdf