Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 01/NQ
Ngày ban hành 24/07/2018
Người ký Phan Văn Đàng
Trích yếu Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2018
Cơ quan ban hành HĐND huyện Tam Bình
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: NQ 01 bo sung von XDCB 2018.pdf