Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 468/qd
Ngày ban hành 19/01/2018
Người ký nguyễn văn trạng
Trích yếu Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Quyết định