TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 5/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 108/bc
Ngày ban hành 06/06/2018
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 5/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2018
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: Bao cao KTXH thang 5.doc