về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản ký chất lượng nông sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và PTNT tỉnh vĩnh long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1965
Ngày ban hành 06/07/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản ký chất lượng nông sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và PTNT tỉnh vĩnh long
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1965.signed.pdf

Văn Bản Khác
  • về việc thống nhất đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường dal ấp hồi thành xã xuân hiệp huyện trà ôn
  • về việc tặng giấy khên cho thập thể và các cá nhân tiêu biểu trong hộc tập tích cực tham gia các hoạt động phong trào của chi hội sinh viên trà ôn tại trường ĐH cần thơ
  • về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVC ISO 9001:2008
  • về việc tặng giấy khen cho các tập thể và các cá nhân trong phong trào "giỏi việc nước -đảm việc nhà" giai đoạn 2016-2018
  • vể việc tặng giấy khen cho các tập thể và các nhân đạt giải trong liên hoan nghệ thuật quần chúng khmer huyện trà ôn năm 2018