Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 08/2018/QĐ-UBND 06 /2018/QĐ
Ngày ban hành 26/06/2018
Ngày có hiệu lực 08/07/2018
Người ký Nguyễn Văn Quang
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 08QDQP_signed.doc