Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ Quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc Tế lao động 01/5
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 85/TB-UBND
Ngày ban hành 11/04/2018
Người ký Nguyễn Thị Kim Phượng
Trích yếu Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ Quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc Tế lao động 01/5
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: 85 TB.pdf

Văn Bản Khác
  • Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo về việc treo cờ Tổ Quốc và nghỉ lễ Dương Lịch năm 2019
  • Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Vĩnh Long thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long năm học 2018 - 2019
  • Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  • Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
  • Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện