Lấy ý kiến đóng góp về kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu UBND-NC
Ngày ban hành 08/03/2018
Người ký Nguyễn Thị Kim Phượng
Trích yếu Lấy ý kiến đóng góp về kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Kế hoạch

Tập tin đính kèm: DCQH_TpVL_gui_niemyet.rar

Văn Bản Khác
  • Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Vĩnh Long thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long năm học 2018 - 2019
  • Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  • Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
  • Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  • Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện