Lấy ý kiến đóng góp về kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu UBND-NC
Ngày ban hành 08/03/2018
Người ký Nguyễn Thị Kim Phượng
Trích yếu Lấy ý kiến đóng góp về kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Kế hoạch

Tập tin đính kèm: DCQH_TpVL_gui_niemyet.rar