Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 101/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 01/02/2018
Ngày có hiệu lực 01/02/2018
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết
Văn Bản Khác
  • Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc thu chi phí scan (quét) các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnhVĩnh Long
  • Ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long