Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02 /2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2018
Ngày có hiệu lực 01/03/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 02-QDQPPL_signed.docx

Văn Bản Khác
  • Ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
  • Về việc bãi bỏ một số Điều Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định số lượng Chỉ huy phó BCH Quân sự cấp xã loại I, II, cấp xã trọng điểm về QP-AN và chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV, Chỉ huy phó BCHQS cấp xã
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Quy định nội dung và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long