Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 21 /BC-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2018
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 01BC_signed.docx