Ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 01 /2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Ngày có hiệu lực 13/02/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: QD01.doc