Ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 01 /2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Ngày có hiệu lực 13/02/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: QD01.doc

Văn Bản Khác
  • Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc thu chi phí scan (quét) các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnhVĩnh Long
  • Ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long