Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 333/BC-UBND
Ngày ban hành 11/12/2017
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2017
Cơ quan ban hành HDND huyện Bình Tân
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 333BC_thang11.docx