Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức trực thuộc UBND thành phố Vĩnh Long năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu TB
Ngày ban hành 18/12/2017
Người ký Võ Trí Thống
Trích yếu Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức trực thuộc UBND thành phố Vĩnh Long năm 2017
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: Đang báo tuyên vien chuc.pdf