Sửa đổi một số điều của Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 28 /2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Ngày có hiệu lực 01/01/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Sửa đổi một số điều của Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 28QDQP_signed.docx