Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 05/2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 120/BC-UBND
Ngày ban hành 26/05/2017
Người ký Nguyễn Văn Quang
Trích yếu Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 05/2017
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 120BCthang5_signed.docx