Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long quý I năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 79/BC-UBND
Ngày ban hành 04/04/2017
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long quý I năm 2017
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: quiI_signed.docx