Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 19/BC-UBND
Ngày ban hành 02/02/2017
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2017
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 19BC_signed.docx