Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 02/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2014
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 26/BC-UBND
Ngày ban hành 11/03/2014
Người ký Nguyễn Thanh Triều
Trích yếu Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 02/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2014
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: BC thang2_2014.doc