Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 01/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2014
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 15/BC-UBND
Ngày ban hành 17/02/2014
Người ký Nguyễn Thanh Triều
Trích yếu Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 01/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2014
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: BC thang1_2014.doc