CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu TCKH
Ngày ban hành 16/08/2017
Người ký Nguyễn Văn Dân
Trích yếu CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2016
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: M21 R.xls