" CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ NGÂN SÁCH CỦA CÁC XÃ-PHƯỜNG NĂM 2016 "
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu TCKH
Ngày ban hành 16/08/2017
Người ký Nguyễn Văn Dân
Trích yếu " CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ NGÂN SÁCH CỦA CÁC XÃ-PHƯỜNG NĂM 2016 "
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: M22 R.xls