"QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BÌNH MINH NĂM 2016"
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu TCKH
Ngày ban hành 16/08/2017
Người ký Nguyễn Văn Dân
Trích yếu "QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BÌNH MINH NĂM 2016"
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: M23R.xls