Nghị Quyết Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu NQ-08-HĐND
Ngày ban hành 03/08/2017
Người ký Huỳnh Thái Nho
Trích yếu Nghị Quyết Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Nghị quyết