Nghị Quyết Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu NQ-01 - HDND
Ngày ban hành 03/08/2017
Người ký Huỳnh Thái Nho
Trích yếu Nghị Quyết Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: 01. NQ Mien Nhiem TV UBNDTX.doc