Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 18 /2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/07/2017
Ngày có hiệu lực 15/08/2017
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 18.rar

Văn Bản Khác
  • Về việc bãi bỏ một số Điều Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định số lượng Chỉ huy phó BCH Quân sự cấp xã loại I, II, cấp xã trọng điểm về QP-AN và chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV, Chỉ huy phó BCHQS cấp xã
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Quy định nội dung và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long