V/v Chấn chỉnh và kiện toàn Công tác Công văn giấy tờ và Công tác Lưu trữ
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 01/CT-UBT
Ngày ban hành 06/01/1983
Ngày có hiệu lực 06/01/1983
Người ký Phạm Thành Nối
Trích yếu V/v Chấn chỉnh và kiện toàn Công tác Công văn giấy tờ và Công tác Lưu trữ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: 01CT83.doc

Văn Bản Khác
  • Về việc sửa đổi khoản 1,2, Điều 6 của quy định kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Ban hành Quy chế Phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
  • Ban hành quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh
  • Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Bảng giá đất Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long