BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 15 /BC-UBND
Ngày ban hành 23/02/2017
Người ký Hồ Công Nguyên
Trích yếu BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2017
Cơ quan ban hành HDND huyện Bình Tân
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: