Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Trà Ôn, nhiệm kỳ 2016- 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2016
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Trà Ôn, nhiệm kỳ 2016- 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: Quy che lam viec cua UBND huyen.pdf